Avís legal

 

TITULAR DEL WEB I DADES DE CONTACTE

 

El present domini a Internet és titularitat de VINATERIA INZOLIA, SLU  (en endavant VINATERIA INZOLIA) amb CIF B63766554 i domicili a Avda. de Barcelona, 11 (Polígon Sant Pere Molanta) 08799 Olèrdola.

VINATERIA INZOLIA, SLU és una societat inscrita el Registre Mercantil de Barcelona: el tom 37398, el foli 105, el full 297479, i la secció general inscripció 1a.

La finalitat de la web és informativa i venda en línia.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres:

Per escrit a: Avda. de Barcelona, 11 (Polígon Sant Pere Molanta) 08799 Olèrdola

 

CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

 

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquesta web per part dels clients de VINATERIA INZOLIA i altres usuaris d’Internet. Pel sol ús d’aquest web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves les presents condicions d’ús.

VINATERIA INZOLIA es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d’accés al web, així com els continguts en ella inclosos.

 

LIMITACIÓ I EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

 

El contingut d’aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius.

VINATERIA INZOLIA rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o publicada en el seu nom de forma no autoritzada per ella, i també la que es derivi de la mala utilització per tercers dels continguts.

L’usuari exonera a VINATERIA INZOLIA de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o d’aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del programari i maquinari utilitzat per a la navegació. En el cas d’incloure enllaços a altres pàgines web, declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització d’aquests enllaços.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d’aquest web es troba protegida per les lleis sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Llevat que s’indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a VINATERIA INZOLIA. L’usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals del propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. També s’abstindrà de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

El Domini titularitat de VINATERIA INZOLIA (www.inzolia.com) no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis, ni de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de VINATERIA INZOLIA i empreses vinculades.

 

POLÍTICA PER ENLLAÇAR A AQUESTA WEB

 

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquesta web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l’enllaç i per escrit.  Només es permet enllaçar a la pàgina d’inici del web. L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia direcció abastant completament l’extensió de la pantalla de la pàgina que conté l’enllaç. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de VINATERIA INZOLIA, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el web de VINATERIA INZOLIA, incloure-la com a part del seu web o dins d’un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts de la present web. No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’aquesta web o els serveis que s’hi ofereixen. L’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a VINATERIA INZOLIA. Sota cap circumstància VINATERIA INZOLIA serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició al públic en la pàgina web des de la qual es faci l’hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions incloses en les mateixes.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

La utilització d’aquesta web i dels seus formularis requereix l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari d’acord amb la nostra política de privacitat, incloent-hi la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica.

Llegiu detingudament la nostra política de privacitat per conèixer com utilitzem les dades dels usuaris i com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

 

GALETES/COOKIES

 

Aquest web utilitza galetes pròpies i de tercers per a diverses finalitats incloent analítiques i publicitat adaptada als interessos de l’usuari. El mer ús d’aquesta web amb les galetes activades en el navegador implica l’acceptació del seu tractament conforme a la nostra política de cookies.

Llegiu detingudament la nostra política de cookies per conèixer els tipus de galetes empleats, i com bloquejar-les i esborrar al seu navegador.

 

PREVALENÇA DE LA VERSIÓ CATALANA

 

En el cas que es tradueixi aquest avís legal a altres idiomes, quan hi hagi discrepància, la versió espanyola prevaldrà.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

 

El present Avís Legal, així com les relacions entre i els usuaris, es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de BARCELONA, excepte en el cas de consumidors i usuaris que s’aplicarà el fur imperatiu dels jutjats que corresponguin al seu domicili.

 

El meu cistell